NHHI Cheer
NHHI Cheer ble opprettet i 2014 og er skolens eneste cheerleadinglag. Vårt sportslige fokus ligger på cheerleading med innslag av cheerdance. Vi ønsker å fremme en tradisjonell collegesport og være en sosial arena for jenter på skolen, i tillegg til å være en støttespiller for andre lag i NHHI. I løpet av året arrangeres også hyggelige og sosiale sammenkomster, både innad i laget og sammen med andre lag.

Laget vårt består av jenter som aldri har drevet med cheerleading tidligere, samt jenter som har erfaring fra enten cheerleading, dans eller turn. Vi har vanligvis to treninger i uken som varer 1-2 timer, hvor vi øver på både cheerdance og stunting. Ellers opptrer vi på arrangementer i regi av skolen, slik som Bergen Challenge og NHH Ballet. Nå søker vi nye cheer-jenter som har lyst til å lære en morsom sport. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Dersom du har noen spørsmål angående det vi driver med, så ikke nøl med kontakte oss enten via Facebook eller Instagram (@nhhicheer).

Opptaksdata

Deadline:
EXPIRED
Kontakt: cheer@nhhi.no