Bergen Challenge
SL Bergen Challenge (SLBC) er Norges største studentidrettsfestival, med 600 frivillige funksjonærer og 2500 deltakere. Fire dager annenhver høst vil Bergen fylles med studenter fra hele landet. Deltakerne samles i Vestlandets hovedstad for å konkurrere i over 24 ulike idretter. Her finner en alt fra futsal og volleyball til sjakk og E-sport. Med et begivenhetsrikt program skal vi sammen skape en møteplass der idrettsglede og kulturopplevelser står i sentrum.

SLBC er en idrettsfestival, og dette innebærer at vi arrangerer kulturarrangementer i tillegg til idrettsturneringer. Vi setter blant annet opp en revy i Aulaen, arrangerer en spektakulær åpningsseremoni på Festplassen og en eventyrlig bankett i Grieghallen. Her finnes det noe for enhver smak!

Neste SL Bergen Challenge vil avholdes høstferien 2022, og før den tid skal vi vokse til over 600 frivillige funksjonærer. Som funksjonær i SL Bergen Challenge vil du få muligheten til å sette ditt preg på arrangementet, i tillegg til å bli kjent andre studenter.

Les deg opp på stillingene du kan søke på her!

Opptaksdata

Deadline:
EXPIRED
Kontakt: info@slbergenchallenge.no