Finansstyret
Har du lyst på relevant erfaring, spennende arbeidsoppgaver og et unikt innblikk i studentforeningen, både økonomisk og generelt? Da burde du søke controller til Finansstyret!

Finansstyret er styringsorganet i NHHS med det øverste ansvaret for den langsiktige økonomiske utviklingen til studentforeningen. Å være engasjert i styret gir et helt unikt innblikk i foreningen og muligheten til å jobbe med saker som har særlig stor betydning for foreningen nå og i fremtiden.

Vi søker nå controllere. Som controller i FS vil man blant annet:

- Innhente, bearbeide og presentere informasjon som FS trenger i sitt virke,

- Assistere FS med gjennomføringen og oppfølgingen av sine vedtak,

- Assistere FS med å kontrollere den økonomiske aktiviteten i NHHS.

Vi kan tilby:

- Relevant praktisk erfaring

- Mulighet for kursing

- Spennende arbeidsoppgaver; du vil jobbe med engasjerende og betydningsfulle saker

- En unik innsikt i NHHS

- Du blir en del av “teamet” i Finansstyret som jobber sammen, men også planlegger noen sosiale sammenkomster i tiden fremover

Relevant erfaring er et pluss, men ikke et krav. Tidligere relevante erfaring inkluderer, men er ikke begrenset til; controller arbeid i for eksempel UKEN, Symposiet eller BC. Økonomiansvarlig i en organisasjon eller annet økonomisk kontroll-arbeid. Ellers forventes det en grunnleggende økonomisk forståelse tilsvarende å ha fullført to år på NHH. Andre- og førstekullister oppfordres fortsatt til å søke dersom de selv mener de besitter tilstrekkelig kompetanse. Mandatet til Finansstyret er å påse at NHHS innehar en tilstrekkelig god langsiktig økonomisk situasjon. Finansstyret vedtar alle foreningens budsjetter, forvalter de økonomiske instruksene og har vedtaksmakt i de fleste økonomiske avgjørelser.

Studentforeningen er inne i en spennende tid. Dette året ønsker Finansstyret å se på problemstillinger som:

- Hvordan skal vi plassere pengene til NHHS?

- Hvordan skal investeringene i NHHS fordeles?

- Fungerer budsjettbehandlingen i NHHS optimalt?

- Hvordan ønsker vi at NHHS skal se ut om 5, 10, 20 år?

Opptaksdata

Deadline:
EXPIRED
Kontakt: fs.leder@nhhs.no