Klubb- og Kulturutvalget
Klubb- og kulturutvalget (KKU) tar seg av driften av studentenes andre hjem - Klubben og Campus. Vi arrangerer fester og står for andre sosiale velferdstilbud til studentene, som Pubquiz og eksamensfester. I KKU har vi et kjempegodt sosialt miljø, og vi arrangerer mange internfester og årlige hytteturer.

Opptaksdata

Deadline: 27.08.2021
Kontakt: kku.personal@nhhs.no