Direksjonsmusikken
Direksjonsmusikken er en uavhengig, kulturell institusjon som har til formål å motvirke den ensidige dyrkelse av verbale og logiske uttrykksmåter i vår tid, ved å dyrke og fremme forståelsen for kultivert, monumental og dypt følt hornmusikk.

?Siden 1968, og til den dag i dag, holder Direksjonsmusikkens direktører til på Rum, det sagnomsuste rommet i kjelleren på Norges Handelshøyskole. Her dyrker vi våre grunnpilarer og formes som individer, akkurat på samme måte som våre forfedre fra 1963!

Opptaksdata

Deadline:
EXPIRED
Kontakt: adm@direksjonsmusikken.no