Femme Forvaltning
Femme Forvaltning er en investeringsgruppe med mål om å øke interessen for og kunnskapen om finansbransjen blant kvinnelige studenter ved NHH. Dette gjør vi blant annet ved å forvalte en portefølje med aksjer til en verdi på litt over 200 000 kroner. Gruppen møtes ukentlig for å diskutere investeringsmuligheter og oppdatere oss på markedet. I tillegg deltar vi på faglige kurs og er med å arrangere Women's Finance Day. Årlig reiser vi på en faglig og sosial utenlandstur for å lære mer om finansbransjen!

Opptaksdata

Deadline:
EXPIRED
Kontakt: femme.leder@nhhs.no